Share on Facebook Email this to someone

גשש קירבה

גשש קירבה מספק מידע למערכת הבקרה אודות הימצאות עצם בטווח אותו הוא סוקר. ישנם סוגים שונים של גששים כאלה, כל סוג והטכנולוגיה המשמשת לצורך חישה וגילוי:
• גששים אינדוקטיביים, חשים שינויים בשטף מגנטי כתוצאה מהימצאות גוף העשוי ( לפחות בחלקו) מתכת המכילה ברזל.
• גשש קירבה קיבולי, מגלה גופים מתכתיים ושאינם מתכתיים כאחד. גששים כאלה מתאימים למעקב אחר גובה נוזל, כמות חומר במיכל (חומר בכל מצב צבירה, אבקה, פתיתים וכד’) ועוד.
• גששים פוטואלקטריים, ורסטיליים מאוד ומתאימים למגוון גדול של שימושים, מסוגלים לגלות עצמי זעירים כמו גם לחלוש על טווח גדול.
• גששים אולטראסוניים, גלי קול משמשים לגילוי עצמים בטווח עליו חולש הגשש, הם יכולים לגלות גם גופים מחומרים שאינם חוסמים קרני אור, כגון זכוכית או פלסטיק שקוף.
בחירת גשש מתאים
לאור המגוון הגדול של גששי הקרבה ומאפייניהם השונים חשוב לבחור את הגשש המתאים ביותר לתפקיד המיועד לו. כדי להצטייד בגשש אופטימאלי יש לקחת בחשבון גורמים כגון:
• החומר ממנו עשויים הגופים אותם הגשש צריך לגלות, צורתם וצבעם.
• המרחק בו צריך להתרחש זיהוי הקרבה (באופן כללי גשש קירבה קיבולי או אינדוקטיבי מתאים לזיהוי מטווח קצר ואילו גששים פוטואלקטריים או אולטראסוניים מתאימים לזיהוי מטווח גדול).
• האם נחוץ גשש המופעל בזרם ישר או חילופין, איזה מתח ההפעלה יסופק לו.
• אלו חומרים ימצאו בקרבת הגשש? יש לבחור גשש שפעולתו לא תושפע מחומרים אלה.
• מה תכונות הרקע מבחינת צבע, צורה, מרחק ותכונות החזרה (של אור וגלי קול).
• מהירות תנועת הגופים שעל הגשש לגלות.
• אלו תנאים שוררים באזור בו הגשש יפעל מבחינת טמפרטורה, לחות, תאורה, ניקיון וכד’.

Font Resize